Sun

Najnowsze artykuły

nafraudologo-01

II Konferencja naukowa – Kryminologiczne aspekty przestępczości ubezpieczeniowej

  Opis W tym roku będzie miało miejsce już drugie spotkanie przedstawicieli branży ubezpieczeniowej i świata nauki, poświęcone kryminologicznym aspektom przestępczości ubezpieczeniowej. W odróżnieniu od pierwszej edycji, gdzie dyskutowano o samym zjawisku fraudów i ewolucji sposobów popełniania przestępstw na szkodę zakładów ubezpieczeń, tym razem dyskusja będzie skoncentrowana na omówieniu pojęcia, znaczenia i oceny ryzyka w … [czytaj dalej]

Popularne

Hasło z leksykonu

Polisa

Polisa – dokument, wystawiany przez ubezpieczyciela, potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia. Dokument ubezpieczenia nie jest umową, a jedynie potwierdzeniem jej zawarcia. Dokument ubezpieczenia zawiera istotne postanowienia zawartej umowy ubezpieczenia (essentialia negotii) oraz dodatkowe informacje zależne od praktyki danego zakładu ubezpieczeń wystawiającego polisę. Polisa zawiera, między innymi, dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, ubezpieczającego, określenie przedmiotu, okresu i sumy ubezpieczenia, wysokości składki ubezpieczeniowej, sposobu jej uiszczenia, a także miejsce i datę wystawienia polisy. Treść dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego reguluje natomiast rozporządzenie Ministra Finansów z 13 lipca 2012 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 838). W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych polisa, zgodnie z rozporządzeniem, powinna zawierać: rodzaj ubezpieczenia; strony umowy ubezpieczenia – nazwę zakładu ubezpieczeń oraz … [czytaj dalej]