Sun

Najnowsze artykuły

autor_photosaint

Polisa

Polisa – dokument, wystawiany przez ubezpieczyciela, potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia. Dokument ubezpieczenia nie jest umową, a jedynie potwierdzeniem jej zawarcia. Dokument ubezpieczenia zawiera istotne postanowienia zawartej umowy ubezpieczenia (essentialia negotii) oraz dodatkowe informacje zależne od praktyki danego zakładu ubezpieczeń wystawiającego polisę. Polisa zawiera, między innymi, dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, … [czytaj dalej]

Popularne

  • Złodziejowi łatwiej jak nie ma klucza (Niemcy) Poniższy artykuł przyda się likwidatorom szkód kradzieżowych. Nie zawsze brak tradycyjnych, występujących przy kradzieżach sygnałów może wskazywać na próbę wyłudzenia odszkodowania. W tym przypadku dziecinnie…
  • Polisa Polisa – dokument, wystawiany przez ubezpieczyciela, potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia. Dokument ubezpieczenia nie jest umową, a jedynie potwierdzeniem jej zawarcia. Dokument ubezpieczenia zawiera istotne postanowienia…
  • Czy za śmiercią Jimiego Hendrixa stało wyłudzenie? (USA) Wykupienie ubezpieczenia na życie przed samą śmiercią ubezpieczonego powinno wzmagać czujność likwidatora, ponieważ może się okazać, że polisa została zawarta w celu wyłudzenia ubezpieczenia. Czy…
  • Skłonili trzynastolatka do podpalenia restauracji (Francja) Trzynastolatek będzie bardziej skłonny narazić życie i popełnić przestępstwo w zamian za 300 euro niż dorosły. Skorzystał z tego właściciel jednej z francuskich restauracji. www.laprovence.com…

Hasło z leksykonu

Polisa

Polisa – dokument, wystawiany przez ubezpieczyciela, potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia. Dokument ubezpieczenia nie jest umową, a jedynie potwierdzeniem jej zawarcia. Dokument ubezpieczenia zawiera istotne postanowienia zawartej umowy ubezpieczenia (essentialia negotii) oraz dodatkowe informacje zależne od praktyki danego zakładu ubezpieczeń wystawiającego polisę. Polisa zawiera, między innymi, dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, ubezpieczającego, określenie przedmiotu, okresu i sumy ubezpieczenia, wysokości składki ubezpieczeniowej, sposobu jej uiszczenia, a także miejsce i datę wystawienia polisy. Treść dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego reguluje natomiast rozporządzenie Ministra Finansów z 13 lipca 2012 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 838). W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych polisa, zgodnie z rozporządzeniem, powinna zawierać: rodzaj ubezpieczenia; strony umowy ubezpieczenia – nazwę zakładu ubezpieczeń oraz … [czytaj dalej]