Sun

Najnowsze artykuły

autor sergay nivens

Złodziejowi łatwiej jak nie ma klucza (Niemcy)

Poniższy artykuł przyda się likwidatorom szkód kradzieżowych. Nie zawsze brak tradycyjnych, występujących przy kradzieżach sygnałów może wskazywać na próbę wyłudzenia odszkodowania. W tym przypadku dziecinnie łatwe przestępstwo, niepozostawiające śladów włamania, jest możliwe z powodu wad nowej technologii. … [czytaj dalej]

Elena Abrazhewich

Umowa ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia – umowa o charakterze umowy wzajemnej, w której ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Zawarcie umowy ubezpieczenia jest możliwe jedynie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zakładu ubezpieczeń. Umowa ubezpieczenia podlega rygorom Kodeksu cywilnego. … [czytaj dalej]

Popularne

Hasło z leksykonu

Umowa ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia – umowa o charakterze umowy wzajemnej, w której ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Zawarcie umowy ubezpieczenia jest możliwe jedynie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zakładu ubezpieczeń. Umowa ubezpieczenia podlega rygorom Kodeksu cywilnego. Zobowiązanie zakładu ubezpieczeń może polegać na wypłacie, w przypadku ubezpieczeń majątkowych, świadczenia w formie określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku, a w przypadku ubezpieczeń osobowych, umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej. Wypadkiem określonym w umowie ubezpieczenia jest zdarzenie losowe, przyszłe i niepewne pod względem samego wystąpienia zdarzenia, jak też jego skutków lub zawinione przez ubezpieczającego, którego zaistnienie powoduje powstanie obowiązku wypłaty przez ubezpieczyciela … [czytaj dalej]